Škola jógy

Nejkrásnější ŠKOLA JÓGY V KORUNÁCH
akreditovaný kurz jógy MŠMT

S potěšením vás zveme na kurz akreditovaný MŠMT Instruktor/ka jógy v Korunách, která probíhá od r. 2015 (úspěšní absolventi získají osvědčení pro vytvoření vázané živnosti: instruktor jógy).

Přihláška

Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe v světě.

Mahátma Gándhí (1869-1948)
filosof, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a hnutí za nezávislost


Čeká vás 160ti hodinový kurz s našimi lektory

Naše škola probíhá v nádherném prostředí a v případě příznivého počasí je výuka vedena na naší rozhlehlé terase V Korunách stromů…

Tento kurz je určen pro budoucí učitele jógy, kteří právě začínají i pro již zkušené instruktory, kteří se snaží prohloubit své jógové poznání a v neposlední řadě pro všechny ty, kteří si chtějí prohloubit vlastní vědomí.

Nabízíme vám plné ponoření se do filozofie a praxe jógy, duchovní vědy, a jógového způsobu života.

Zaměříme se na dovednosti potřebné pro výuku a sdílení jógy.

Kurz vám přinese rozvoj tradičních znalostí jógy a osobní prožitek.

Prostřednictvím hluboké práce, jak fyzicky, tak duševně poskytuje kurz účastníkům cenné nástroje, které jim pomohou pokročit ve své fyzické i duchovní práci na další úroveň a vytvořit si základ pro vlastní pedagogickou praxi.

Meditativní styl jógy bude na kurzu orientován prakticky k vnitřnímu sebezkoumání, k introspekci.

Kurz obsahuje důležité základy anatomie a fyziologie a dalších potřebných oborů.
Jak kurz probíhá

Kurz probíhá v 8, po sobě jdoucích měsíčních rozestupech, tedy po dobu 8 měsíců (vždy pátek 15:00 – 19:00 a sobotu 9:00 – 18:00 s hodinovou přestávkou na oběd) – výuka jógy (teorie a praxe) a v neděli od 9:00 do 17:00.
Termíny školy jógy pro rok 2024

22.-24. března 2024
19.-21. dubna 2024
17.-19. května 2024
14.-16. června 2024
6.-8. září 2024
4.-6. října 2024
1.-3. listopadu 2024
22.-24. listopadu 2024

Závěrečné zkoušky se budou konat 6. prosince 2024 od 14:00-18:00

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu: info@vkorunach.com, nebo na tel.: +420 774 995 002 (Jan Písecký, provozovatel areálu), +420 774 989 666 (Bc. Gabriela Frintová, garant kurzu)

Ubytování je možné přímo v areálu (za poplatek).

Cena kurzu: 24 990,- /8 víkendů/

Bližší informace zveřejníme co nejříve. Před přihlášky a konkretní dotazy prosím směřujte na info@vkorunach.com nebo na tel. +420 774 995 002
Náplní kurzu je

Teoretická výuka

 • filosofie a historie jóg
 • úvod k mantrám
 • úvod do filosofie jógy
 • historie a vývoj jógy
 • etika a morálka jógy
 • princip zdravého pohybu
 • metodika
 • mudry a bandhy
 • relaxace a meditace
 • sanskrt a mantry
 • základy ájurvédy
 • specifické skupiny (těhotné, děti, senioři)
 • základní jógová fyziologie (všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základních muder
 • 7 základních pránájámických technik
 • tělesné zámky (bandhy)
 • základní techniky koncentrace a meditace
 • základní jóga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • praxe jógových stylů
 • jóga a životní styl
 • sanskrtské výrazy
 • základní seznámení: JógaSútra, Bhagavadgíta
 • meditace čakry
 • skladba člověka (těla a obaly)

Praktická výuka

 • Průpravná cvičení
 • Spinální cvičení, hathémy, pavanamuktásany série
 • Jógové ásany
 • Jógové sestavy pozdrav slunci A+B, rišhikéšský (Súrja Namaskár), pozdrav měsíci
 • pozicová praxe (ásana praxe)
 • Práce s dechem, dechové cvičení (mudry, bandhy, Pránajáma)
 • Očistné techniky (krije)
 • Relaxační a koncentrační techniky
 • technika a asistence v pozicích

Uchazeč po absolvování kurzu umí vyhovující způsobem

 • vysvětlit specifika hathajógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 • uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce jógy, tj. úvodní a dynamická část, část na zemi, závěrečná relaxace a užívané techniky
 • sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě zadaného příkladu
 • popsat historii vzniku jógy a historii
 • uvést základní údaje o Pataňdžaliho systému jógy, členění směrů jógy a charakterizovat 4 základní cesty jógy, staré indické texty a filosofii jógy
 • popsat, vysvětlit a předvést základní pozice (viz níže) a polohy těla užívané v hathajóze vzhledem k rozdělení pozic do polohových skupin
 • popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, prátjáháry, koncetrace, relaxace a vizualizace
 • uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v hathajóze
 • předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v hathajóze
 • předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v hathajóze umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod
 • vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé pozice (ásany) a obecně charakterizovat rozdíl mezi pozicemi základní a střední pokročilosti
 • vést individuální i skupinové lekce hathajógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a ukázání provedení pozic a technik hathajógy (dýchání, koncentrace, relaxace)
 • diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 • vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru.
Lektoři
Bc. Gabriela Frintová (garant školy jógy)

www.zitvsouladu.cz

S jógou jsem započala v roce 1993. První léta mé praxe patřila tradiční józe, poté přes ashtanga a power jógu jsem se opět přiblížila hatha a jin józe a jejímu terapeutickému a především samotnému duchovnímu aspektu. Dnes jógu vnímám jako stav věčného blaha (ánanda), které není závislé na vnějších okolnostech, je ukryto v nás… je to poznání, ale také cesta k dosažení zdraví, spokojenost a vnitřní mír, vyrovnanost, láska, klid a spojení s Duchem…nejde popsat slovy. Nacházejíce se  ve skutečném uvolnění, s ustálenou myslí, před Vědomím, v otevřeném srdci… Je to jako vrátit se po dlouhé cestě domů…tam, kde je láska, světlo, radost a pocit bezpečí, kde vše prostupuje Prvotní Podstata, Átman, kde všichni jsme Jedním… stav ryzí Jednoty… to vše jsou však jen slova…
MUDr. Barbora Hradecká

S jógou jsem se poprvé setkala ještě během studií. Nejprve jsem jí vnímala jako příjemný prostředek k uvolněným svalům a kloubům, ale čím víc jsem se setkávala se stresem při práci lékařky, tím pevnější místo v mém životě měla právě jóga a její jemná, ale o to důležitější schopnost uklidňovat a zároveň dodávat energii. Postupně jsem se seznamovala i s ajurvédou a nakonec jsem si svoje vědomosti a schopnosti upevnila v kurzu instruktora jógy. Baví mě propojení “západní” medicíny a ajurvédy, stejně jako mě nepřástává fascinovat, jak blahodárné účinky dokáže v našem uspěchaném světě mít jógová praxe.
Nikol Pfeifer

www.pfeferonkayoga.cz

Každý jsme jiný, ale naše existence bere dech. Ten nás spojuje se sebou samými, skrze nějnacházíme vnitřní prostor, který ovlivňuje zapojení středu těla a pomáhá nám pochopit, základní principy fyzického bytí a sebeléčení.
Jmenuji se Nikol Pfeiferová Mám více než 12 let osobní jógové praxe a 10 let jako lektor.

Učím srdcem a vycházím ze zkušeností získaných jak při cestách po světě, převážně Ásii, EU, Austrálii, Indonésii, Usa, ale také působením v retreatovém centru na Sicílii, kde trávím celé léto ve společnosti milovníků seberealizace, jógy, kitu, cestování.

V pochopení toho, co je pro studenty i můj rozvoj důležité mně hodně posunulo provozovování svého jógového studia Pfeferonka yoga centrum.

Vliv Petri Raisanena, od kterého jsem se naučila základy energetického léčení při pomáhání do pozic i samotného učení, je vidět v celé mé praxi.

Mezi oblíbené učitele patří Sadhguru, Laruga Glasser, Dany Sá, Kateřina Rojková, Ladislav Pokorný, Manju Joise a každý můj student, kterého potkávám a to nejen na podložce.

Tristana, spojení pohybu, pohledu a dechu, přispívá k vědomému bytí na všech možných úrovních. Být tady a teď je základem pro pochopení a uchopení života.“Cestování, objevování, učení, si mě našlo už dávno.

Mezi mé vášně mimo jógu, určitě patří cestování, silniční kolo, které mě doprovází po většinu výletů. Můžu tak objevovat místa z jiné perspektivy, kolo mi dává hodně, svobodu, adrenalin, ale i dobrý pocit, nejen po fyzické stránce.

Běhání, bádání, potápění a vše ostatní, co mi rozšiřuje obzory na různých úrovních.

Ráda překračuji hranice komfortní zóny, což mě formuje nejvíce.

Nadechuji s vděkem a vydechuji s pokorou, vědomé bytí je největším darem a díky cestám, které podnikám jsem blíž ke všemu co mě naplňuje i baví, včetně cesty zpět domů a jsou doprovázeny jógou, mindfullnes, meditací, ajurvédou, prací na sobě…

Setkáte se s fyzioterapeutickým individuálním přístupem, který se zaměřuje především na odstraňování dysbalancí. Pochopení toho jak tělo funguje, jak na nás působí gravitace a jak se přirozeně navrátit ke správným pohybovým vzorcům.

Cílem a završením veškeré vědy je nalezení jednoty, přijetí i osvobození se od lpění.
Mgr. Jarmila Koudelková

Jógu praktikuji od roku 1966 a moje první seznámení s jógou bylo učení Svamiho Sivanandy a Svamiho Vishnu-devanandy. Cestovala jsem v Indii po duchovních místech jakým je Sivananda Kutir (Yoga Vedanta Centre) nebo ášram Ramana Mahárišiho v Tiruvannamalai u hory Arunáčaly. Studovala jsem poznání a učení také Gítanandy a Gojála, a dodnes jsem spojená s hloubkou myšlenek těchto indických učitelů. V Evropě jsem se účastnila přednášek a kurzů Eduarda Tomáše a Míly a také André van Lysebetha . V USA jsem navštěvovala esoterické meditace Sanay Roman a Duane Packera. Životní cesty duchovních učitelů se kterými jsem se setkávala jsou inspirací pro můj život a své poznání se také snažím předávat dál v kurzech i individuálně jednotlivcům.

Studium jógy je pro mne otevřená cesta k nekončícímu poznávání sounáležitosti lidské bytosti s prostorem vnitřních a vnějších aspektů života na planetě Zemi.

Jsem učitelkou jógy II. třídy od roku 1979. Cvičitelkou klasické jógy II. třídy od roku 2002. V roce 2014 jsem absolvovala trenérskou školu pro cvičitele jógy I. třídy na FTVS UK v Praze. Vedu také kurzy se zaměřením na jógu čikitsu a do–in jógu. Poskytuji psychologické poradenství a učím řízené meditace a meditace vnitřního vhledu.
MUDr. Klára Beranová

Jsem lékařkou západní medicíny. Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu, po škole nastoupila na
oddělení ARO a velmi rychle jsem také začala jezdit na Záchranné službě. Nedostatečnost svého
vzdělání jsem pociťovala, když se moje rodina začala potýkat se zdravotními problémy a medicína
nabízela jen řešení symptomů bez naděje na uzdravení. Osud mně v tento okamžik přihrál do cesty
setkání s ajurvédou, která dávala úplně jiný pohled na nemoci a zdraví. Vystudovala jsem její základy
a od té doby jsem nepřestávám hledat odpovědi i v jiných směrech od psychosomatiky,
psychoneuroimunologie, terapie stravou, přes vizualizace, meditace atd. I nadále zůstávám věrná
medicíně jako takové, ale v soukromí (a nejen tam) uplatňuji holistický přístup ke zdraví.
Přihláška